Koiji Bune , Najimi no Sakaba, 7 inch SingleKoiji Bune , Najimi no Sakaba, 7 inch Single  Ref: FSS7235