Koi wa Momoiro / Fuku wa Uchi Oni wa Soto (EP 7 inch Limited Edition)
Koi wa Momoiro / Fuku wa Uchi Oni wa Soto (EP 7 inch Limited Edition)  Ref: FSL7084