Buy now with PayPal

TRADITIONAL ENTERTAINMENT BEST SELECTION SERIES

Far Side Music | JAPAN traditional |  TRADITIONAL ENTERTAINMENT BEST SELECTION SERIES

Traditional Entertainment Best Selection - Gagaku (2 CDs)

GAGAKU SHIGENKAI / IMPERIAL PALACE MUSIC DEPARTMENT

Traditional Entertainment Best Selection - Gagaku (2 CDs)

Ref: FSD6553


Price: 22.99

Fantastic recordings of Gagaku, the ancient imperial court music. CD1, tracks 1-6 and CD2 tracks 1-5 by Gagaku Shigenkai. CD1 tracks 7-10 and CD2 tracks 6-16 by the Imperial Palace Music Department.

CD1

1. Kagura Uta (Sonokom -Agebyoushi) 2. Azuma Asobi Uta (Suruga Uta - Utadashi) 3. Azuma Asobi Uta (Suruga Uta- Ichi Dan) 4. Azuma Asobi Uta (Suruga Uta- Ni Dan) 5. Saibara (Anatou) 6. Uta Hikou (Kimigayo) 7. Soujou Choushi 8. Kangen (Kaibairaku) 9. Tougaku (Konju No Ha) 10. Kangen (Tori No Kyuu)

CD2

1. Kangen (Hyoujou Netori) 2. Kangen (Hyoujou Etenraku - Nokorigaku) 3. Bugaku(Sahou -Taiheiraku No Kyuu Gakkaen) 4. Bugaku(Uhou -Chikotsuchou Konetori) 5. Bugaku (Uhou- Kitoku No Ha) 6. Bugaku (Sahou -Katen No Ha) 7. Bugaku (Sahou-Katen No Kyuu) 8. Bugaku (Sahou- Konju No Jo) 9. Bugaku (Sahou- Konju No Ha) 10. Bugaku (Uhou- Konetori) 11. Bugaku (Uhou- Tyoubouraku No Ha) 12. Bugaku (Uhou- Kariyasu Netori) 13. Bugaku (Uhou- Tyoubouraku No Kyuu) 14. Bugaku(Uhou- Koma Korunjou) 15. Bugaku (Uhou- Nasori No Ha) 16. Bugaku (Uhou- Nasori No Kyuu)People who bought this item also bought:
1. Kinu no Oto - The Beautiful Sounds of Silk Strings (Ref: FSD6583)
2. Zomeki Vol. 5 (Ref: FSD6578)
3. The World of Nagauta 1 (Ref: FSD6552)
4. The World of Yamatogaku 1 (Ref: FSD6551)
5. Pipa Music from Chinese Folk Roots (Ref: FSD3201)


Traditional Entertainment Best Selection - Seimei (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Seimei (2 CDs)

Ref: FSD6554


Price: 22.99

Unusual CD of semei, a form of contemporary Buddhism, meaning life force, the practicioner having to undergo a ceremony to unbind the seimei and give it power. Narration and Buddhist music.

CD1

1. Jyoyajyodo 2. Dokyou 3. Nanboku Toiawase-keko Kubari 4. Kuyou Mon-nyorai Bai 5.Sange 6. Shugan(Dai Shugan) 7. Shoumyou Keka 8. Hougou-gotai 9. Gobutsu Gomyou-ooi Sange-shingyou 10. Gogyou Dou-ekou Mon-bikumoushi

CD2

1. Kai 2. Nyorai Bai 3. Jinbun 4. Jinmyou Chou 5. Jinbun-naichouzu 6. Kako Chou 7. Jinbun 8. Kaku Chou-fuju Mon-jinbun-ekou Mon 9. Fuju-kai-goshin-keibyaku-shasui-kekkai 10. Kanjou 11. Kekkai-shichi Bongo San-sanrikige 12. Goi Rei-hotsugan-goi Kaji-shihou Kaji 13. Jouza Gotai-nyorai Bai-hashiri GotaiTraditional Entertainment Best Selection - Noh, Kyogen (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Noh, Kyogen (2 CDs)

Ref: FSD6555


Price: 22.99

Features stars and Living National Treasures of the noh and kyogen worlds including Kenzo Kondo, Akira Kanai, Daigoro Fujita, Mansaku Nomura, Manzo Nomura and Mannojo Nomura. The complete noh CD.

CD1

1. Ataka 2. Shishi

CD2

1. Sanbasou 2. Nanatsugo 3. Akatsuki No Myoujou 4. SuehirogariTraditional Entertainment Best Selection - Gidayu (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Gidayu (2 CDs)

Ref: FSD6556


Price: 22.99

Featuring National Treasures Takemoto Tsudayu IV, Toyotake Yamashironoshojo, Takemoto Koshijidayu IV and Takemoto Tsunatayu VIII. Gidayu is the style of chanting with shamisen that accompanies bunraku puppet theatre.

CD1.

1. Ehon Taikoki -Juu Dan Me

CD2

1. Hadesugata Onna Mai Ginu]sakaya No Dan 02. Shinpan Utazaimon nomurasaki No Dan 03. Yoshitsune Sen Bon Zakura Michiyuki Hatsune No Tabi 4. Sanjuu Sangen Dou Munagi No Yurai - Heitarou Sumika Yori Kiyari Ondo No DanTraditional Entertainment Best Selection - Kabuki (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Kabuki (2 CDs)

Ref: FSD6557


Price: 22.99

Features greats of the kabuki world such as Ichikawa Danjuro XI, Ichimura Uzaemon XV, Bando Mitsugoro VII, Nakamura Kichiemon and Nakamura Kichinojo. Classic recordings and performances.

CD1

1. Sukeroku Yukari No Edozakura 2. Kana Dehon Chuushingura (Roku Dan Me Kanbei Seppuku No Ba) 3. Shiranami Go Nin Otoko (Hamamatsuya No Ba) 4. Yoshitsune Senbon Zakura (San Dan Me Sushi Ya No Ba) 5. KanjinCHO 6. Genji Dana

CD2

1. Kouchiyama (Matsue Tei Genkan Saki No Ba) 2. Suzugamori 3. Moritsunajinya 4. Kamiyui Sinza (Eitaibashi Hashizume No Ba) 5. MeGumi No Kenka (Shinmei Shanai Shibai Mae No Ba) 6. Sakanaya Sougorou (Isobe Yashiki Genkan Mae No Ba.okuniwa No Ba)Traditional Entertainment Best Selection - Nagauta (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Nagauta (2 CDs)

Ref: FSD6558


Price: 22.99

The music that accompanies Kabuki theatre played by masters including Kineya Rokuzaemon XIIII, Kineya Rokujuro, Kineya Kangoro VI, Nishigaki Yuzo, Miyata Tetsuo and Kikuoka Hiroaki.

CD1

1. Kanjincho 2. Echigo Jishi

CD2

1. Shakkyou 2. Kokaji 3. Matsu No MidoriTraditional Entertainment Best Selection - Kiyomoto (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Kiyomoto (2 CDs)

Ref: FSD6559


Price: 22.99

Kiyomoto is another style of narrative singing and Kabuki music founded by Kiyomoto Enjudayu (1777-1825). Kiyomoto incoroprates other styles such as street songs and the witty 'chobokure' narrative chanting, while striking a small gong or bell. Features the current Kiyomoto Enjudayu, Kiyomoto Eijutayu, Kiyomoto Eijiro, Kiyomoto Shizudayu and others.

CD1

1. Hokushuu (Hokushuu Sen Nen No Kotobuki) 2. Bunya (Rokkasen Sugata No Irodori) 3. Yasuna (Miyama No Hana Todokanu Edaburi)

CD2

1. Sanja Matsuri(Yayoi No Hana Asakusa Matsuri) 02. Michitose(Shinobiau Haru No Yukidoke)Traditional Entertainment Best Selection - Tokiwazu (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Tokiwazu (2 CDs)

Ref: FSD6560


Price: 22.99

Tokiwazu is a style of Joruri narrative music used in Kabuki theatre dance pieces. Tokiwazu, together with other narrative styles Kiyomoto anad Tomimoto are similar but have subtle differences especially in atmosphere as they reflect the period they were popular. All derive from Bungo Bushi founded by Miyakoji Bungo-no-Jo. Tokiwazu was formed by one of Bungo-no-Jo's students called Tokiwazu Mojitayu (1709-1781). The first period of greatness in the Tokiwazu style was in the 1750s and then later at the beginning of thr 19th century. This CD features Tokiwazu Chitosedayu, Tokiwazu Kikusaburo, Tokiwazu Chisedayu, Tokiwazu Mitosedayu and others.

CD1

1. Shin Yamanba (Yama Meguri) (Takigiou Yukima No Ichikawa) 2. Omiwa (Negai No Ito Enishi No Odamaki) 3. Noriaibune (Noriaibune Ehou Manzai)

CD2

1. Seki No To Ge No Kan (Tsumoru Koiyuki Seki No To)Traditional Entertainment Best Selection - Shinuchi (2 CDs)

SHINNAI NAKASABURO, SHINNAI KATSUICHIRO

Traditional Entertainment Best Selection - Shinuchi (2 CDs)

Ref: FSD6561


Price: 22.99

A Shin'uchi is a master storyteller, and Nakasaburo Shinnai is a Living National Treasure playing Shinnai, a form of Edo Joururi. Also features Shinnai Katsuichiro.

CD1

1. Akegarasu(Akegarasu Yume No Awayuki) Yukizeme 2. Otowa Tanshichi(Keisei Otowa No Taki) 3. Osono Rokusa(Yaegasumi Naniwa No Hamaogi) Shinyashiki No Dan

CD2

1. Onoe Idahachi(Kaerizaki Nagori No Inochige) Jou 2. Onoe Idahachi(Kaerizaki Nagori No Inochige) Ge 3. Kodakara Sanbasou 4. TakarabuneTraditional Entertainment Best Selection - Kouta - Umekichi Kouta no Iki (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Kouta - Umekichi Kouta no Iki (2 CDs)

Ref: FSD6562


Price: 22.99

Kouta (short song) is a simple form of shamisen music, that evokes the atmosphere of a Geisha. The songs are short and witty and is one of the most popular types of traditional music.

CD1

1. Tango 2. Yayoi 3. Kobore Tsuyu 4. Touge Touge 5. Miyokichi 6. Karasu 7. Ataka 8. Mada Itsuka 9. Tsuta Kazura 10. San Nen Goshi 11. Odori Yatai 12. Amayadori 13. Yuge Ni Kakurete 14. Mouichido 15. Futaritomo 16. Raku Ha Ku No Tane 17. Udonyasan 18. Neoshiroi 19. Saka -azabu- 20. Matsuri -asakusa-

CD2

1. Kairaishi 2. Wakare Michi 3. Iro No Sekai 4. Hito Ni Ienai 5. Hyoutan 6. Tokitama Au No Wo 7. Uguisu No(Ume Yashiki) 8. Yukata Ni Aoku(Shirayuri) 9. Seseragi No(Sazanka) 10. Ame Kikuya(Cha No Hana) 11. Mukashi Omoeba 12. Tonosama Gaeru 13. Botan Dourou 14. Kamawanu 15. Koyubi Kamukuse 16. Oseji 17. Yanagikage 18. Koi No Akogare 19. Hashi 20. UogashiTraditional Entertainment Best Selection - Hauta (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Hauta (2 CDs)

Ref: FSD6563


Price: 22.99

Hauta is another form of short song, and the origin of Kouta, popular around the end of the Edo period and beginning of Meiji.Features Eishiba, Ichimaru, Fumikichi Fujimoto and Katsutaro Kouta.

CD1

1. Yakkosan 2. Fukagawa Bushi 3. Yarisabi 4. Ume Ha Saitaka 5. En Kaina 6. Rokudan Kuzushi 7. Hatsuharu.sansagari 8. Samidare 9. Nurete Shippori.saka Ha Teruteru 10. Pin To Suneteha.hara No Tatsutokya.hazakura Ya 11. Mushi No Ne.miyakodori 12. Yanagi No Ame 13. Itako Dejima 14. Harusame 15. Niagari Shinnai 16. Bin No Hotsure 17. Aki No Yo 18. Dodoitsu 19. Dodoitsu

CD2

1. Sanosa 2. Karakasa 3. Koumori 4. Yuugure 5. Kuwana No Tonosama 6. Kiyari Kuzushi 7. Kappore 8. Nasu To Kabocha 9. Gomangoku 10. Oedo Nihonbashi 11. Hatsuharu 12. Wagamono 13. Goshoguruma (Ka Ni Mayou) 14. Ariake 15. Gionkouta 16. Kii No Kuni 17. Uso To Makoto 18. Fukagawa KuzushiTraditional Entertainment Best Selection - Biwa (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Biwa (2 CDs)

Ref: FSD6564


Price: 22.99

The biwa is the short necked lute often used in storytelling traditions. This CD features the biwa of various types on different styles played by some of the greatest players. These include Koji Inogawa, Koushin Ogawa, Ryuyou Hagiwara, Kyokukin Yamamoto, Kinshi Tsuruta, Mari Uehara and Yukio Tanaka.

CD1

1. Nasunoyoichi 2. Jijinkyou 3. Kizakibaru Gassen 4. Awazugahara

CD2

1. Dannoura 2. Gionshouja 3. Kosuinokkiri 4. SanshisuimeiTraditional Entertainment Best Selection - Jiuta (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Jiuta (2 CDs)

Ref: FSD6565


Price: 22.99

Jiuta means 'Songs of the Country' which are accompanied by shamisen and later koto, from the Kansai region of western Japan. Featured musicians are Hatsuko Kikuhara, Eika Fukuda, Kodo Araki, Keiko Abe, Kunie Fujii. Kiyoko Miyagi and Eisho Koshino

CD1

1. Hosori 2. Yuki 3. Sode No Tsuyu 4. Sodekouro 5. Kiku No Tsuyu 6. Suribachi(Uchiawase) 7. Kurokami 8. Kageboushi 9. Arenezumi

CD2

1. Onoe No Matsu 2. Shouchikubai 3. Yaegoromo 4. Mama No KawaTraditional Entertainment Best Selection - Soukyoku (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Soukyoku (2 CDs)

Ref: FSD6566


Price: 22.99

Soukyoku is a generic term for koto music, either played solo or as an ensemble of koto, shamisen and shakuhachi. Artists on this varied CD include Eisho Koshino, Michio Miyagi, Masaki Uehara, Toshiko Yonekawa, Fumiko Yonekawa and Chiyoga Fujii.

CD1

1. Shiki No Kyoku 2. Roku Dan No Shirabe 3. Hachi Dan No Shirabe 4. Midare 5. Go Dan Ginuta 6. Akikaze No Kyoku 7. Shinsetsugekka

CD2

1. Kaede No Hana 2. Yuya 3. Ishiyama Genji 4. Miyako No HaruTraditional Entertainment Best Selection - Shakuhachi (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Shakuhachi (2 CDs)

Ref: FSD6567


Price: 22.99

Another of the major traditional instruments, the bamboo flute. Masters and legends from the past and present play the most important repertoire. Artists include Goro Yamaguchi, Reibo Aoki, Jin Nyodo, Chikugai Okamoto, Teishin Sakaguchi and Kodo Araki III.

CD1

1. Myouankei Shakuhachi Honkyoku <Actinic:Variable Name = 'Choushi'/> 2. Kinpuuryuu Shakuhachi Honkyoku <Actinic:Variable Name = 'Shirabe'/> 3. Kinpuuryuu Shakuhachi Honkyoku <Actinic:Variable Name = 'Kokuu'/> 4. Kinkoryuu Shakuhachi Honkyoku <Actinic:Variable Name = 'Hachigaeshi'/> 5. Kinkoryuu Shakuhachi Honkyoku [Akita Sugagaki] 6. Kinkoryuu Shakuhachi Honkyoku <Actinic:Variable Name = 'Soukakureibo'/> 7. Kinkoryuu Shakuhachi Honkyoku [Shika No Toone] 8. Tozanryuu Shakuhachi Honkyoku <Actinic:Variable Name = 'Kogarashi'/>

CD2

1. Doukyoku <Actinic:Variable Name = 'Sanan'/> 2. Wadatsumi No Iroko No Miya 3. Shakuhachi Nijuusoukyoku <Actinic:Variable Name = 'Take'/> 04. [Chikurai 5 Shou] -shakuhachi Honkyoku- (1)bunda (2)souchiku (3)kyorai (4)hachiku (5)meian 05. Eclipse(Shoku) 06. Fuudou 07. Shikyoku 2banTraditional Entertainment Best Selection - Haru no Umi (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Haru no Umi (2 CDs)

Ref: FSD6568


Price: 22.99

Versions of the classic Haru no Umi (Sea in Spring) composed in 1929 by Michio Miyagi for koto and shakuhachi. Musicians include Michio Miyagi, Masateru Ando, Masao Yoshida, Tomoko Sunazaki and French violinist Rene Chemet.

CD1

Tracks 1-9 Haru no Umi

CD2

Tracks 1-8 Haru no UmiTraditional Entertainment Best Selection - Kokyu (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Kokyu (2 CDs)

Ref: FSD6569


Price: 22.99

Kokyu is a bowed lute. It originally had three strings and is played upright. It lost popularity as part of a traditional ensemble, although a four stringed version developed in Okinawa has helped to bring it back into traditional music. Artists include Seikin Tomiyama, Koji Inogawa, Masayasu Mishina, Keiko Abe, Hatsuko Kikuhara and Mitsue Yokoi.

CD1

1. Tsuru No Sugomori 2. Chidori No Kyoku 3. Tsuru No Sugomori 4. Karakogaku

CD2

1. Roku Dan Sugagaki 2. Hinaburi 3. Shouchikubai 4. Akoya Kotozeme No Dan 5. Tsuru No SugomoriTraditional Entertainment Best Selection - Taiko (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Taiko (2 CDs)

Ref: FSD6570


Price: 22.99

Traditional and not so traditional taiko drumming. Although the style of a team of drummers playing different taiko drums is characterised as an ancient Japanese tradition, in fact it can be traced back to the 1950s. This CD features that original taiko drummer Daihichi Oguchi, the first popular taiko drumming group Ondekoza formed in 1969, plus Nousokai and Noboru Kurosaka.

CD1

1. Suwa Ikazuchi 2. Hanshin 3. Jokyoku(Nouso) 4. Ama No Iwato 5. Yumigahama 6. Mikuni Gensoukyoku

CD2

1. Monochrome 2. Shirabe 3. Nayuta 4. Yon Gun No Tame No Keishou 5. SattouTraditional Entertainment Best Selection - Minyo (2 CDs)

VARIOUS

Traditional Entertainment Best Selection - Minyo (2 CDs)

Ref: FSD6571


Price: 22.99

Minyo are folk songs, born out of everyday life such as working songs and music to dance to after a hard days work. Thousands of different types of minyo exist, with even the smallest village having their own version of minyo. Many of these have either died out or are in danger of disappearing. Nevertheless many songs remain and this CD compiles some of the most famous from all regions of Japan. Artists include Miki Asari, Kumoe Sudo, Yoshiaki Noro and Etchu Gokayama.

CD1

1. Hokkai Bon Uta 2. Esashi Oiwake 3.Soran Bushi 4. Tsugaru Jonkara Bushi 5. Tsugaru Aiya Bushi 6. Tsugaru Yama Uta 7. Nanbu Ushioi Uta 8. Akita Ondo 9. Akita Obako 10. Okosa Bushi 11. Tairyou Utaikomi 12. Sansa Shigure 13. Mamurogawa Ondo 14. Hanagasa Ondo 15. Shin Soma Bushi 16. Soma Bon Uta 17. Aizu Bandaisan 18. Kusatsu Bushi 19. Yagi Bushi 20. Iso Bushi 21. Kiso Bushi 22. Chakkiri Bushi

CD2

1. Sado Okesa 2. Ecchuu Owara Bushi 3. Kokiriko Bushi 4. Yamanaka Bushi 5. Gujo Bushi<Actinic:Variable Name = 'Kawasaki'/> 6. Owase Bushi 7. Kushimoto Bushi 8. Kawachi Ondo 9. Kaigara Bushi 10. Seki No Gohonmatsu 11. Shigesa Bushi 12. Yasugi Bushi [Otoko Odori Uta] 13. Awa Odori 14. Konpira Funefune 15. Yosakoi Bushi 16. Tanko Bushi 17. Kuroda Bushi 18. Itsuki No Komori Uta 19. Hietsuki Bushi 20. Kariboshikiri Uta 21. Kagoshima Ohara Bushi 22. Asadoya Yunta 23. Tanchame BushiTraditional Entertainment Best Selection - Tsugaru Shamisen (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Tsugaru Shamisen (2 CDs)

Ref: FSD6572


Price: 22.99

Tsugaru Shamisen, from the Aomori region of Japan, has become popular in the last 15 years as younger players have got cool haircuts and played with musicans from other genres and countries. This is the original, traditional style played by the greatest players such as Chikuzan Takahashi, Yujiro Takahashi, Katsuaki Sawada, Kikue Kudo and Shigeo Goto.

CD1

1. Tsugaru Jonkara Bushi 2. Tsugaru Jonkara Bushi 3. Tsugaru Jonkara Bushi 4. Tsugaru Jonkara Bushi 5. Tsugaru Jonkara Bushi 6. Tsugaru Yosare Bushi 7. Tsugaru Aiya Bushi 8. Tsugaru Ondo 9. Tsugaru Sansagari 10. Tsugaru Jinku(Dodarebachi) 11. Tsugaru Jamisen Kyokubiki [Yamata No Orochi] 12. Akita Nikata Bushi

CD2

1. Tsugaru Jongara Bushi 2. Tsugaru Aiya Bushi 3. Tsugaru Yosare Bushi 4. Tsugaru Waiha Bushi 5. Tsugaru Shiogama Jinku 6. Tsugaru Jinku(Dodarebachi) 7. Yasaburou Bushi 8. Tsugaru Ohara Bushi 9. Tsugaru Bayashi 10. Ajigasawa Jinku 11. Tsugaru Sansagari 12. Ringo Bushi 13. Tosa No Sunayama 14. Naohai Bushi 15. Goshogawara Jinku 16. Kochou Aiya Bushi 17. Shirogane Korobashi 18. Nanbu Umakata SansagariFar Side Music | JAPAN traditional |  TRADITIONAL ENTERTAINMENT BEST SELECTION SERIES

spacer